+48 89 624 31 48

Informacje o polityce prywatności oraz ciasteczkach (ang. cookies) 

Strona maurpol.com.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem, twoich danych osobowych jest :

PTU MAZUR-POL S.C.  ul. Odrodzenia 18, 12-100 Szczytno 

Jak się z nami skontaktować ? W sprawach danych osobowych napisz do nas: 
adres e-mail: iodo@mazurpol.com.pl, 
adres pocztowy: PTU MAZUR-POL S.C.  ul. Odrodzenia 18, 12-100 Szczytno

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie za sprawą przesłanego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie mazurpol.com.pl. lub osobiście w siedzibie Mazurpol 12-100 Szczytno ul. Odrodzenia 18

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Przemysław Piotrowski. Można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail iodo@mazurpol.com.pl, lub telefonicznie 790 301 807 w godzinach od 9:00 – 16:00

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez MAZURPOL, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych MAZURPOL nie należy natomiast załatwianie innych spraw, takich jak np. wyszukiwanie wycieczek, ustalanie wysokości składki OC, itp. 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umów zawartych z Mazurpol lub za pośrednictwem Mazurpol (art. 6 ust. 1 lit. a,b,c) 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Agencje Ubezpieczeniowe posiadające umowy z Mazurpol w związku z przygotowaniem przez Mazurpol oferty ubezpieczeniowej, firmy Transportowe (Przewoźnicy) w związku z zakupem biletów krajowych i międzynarodowych oraz Biura Podróży posiadające umowę z Mazurpol w związku z przygotowaniem dla Państwa ofert wczasów lub wycieczek. 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte zgodnie z upływem terminu przechowywania danych dotyczących umów cywilno-prawnych tj. 10 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności znajdują się na tej stronie

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies) 

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Mazurpol.

Mazury Cud natury

Woda, las zdrowa żywność.
Tu zapomnisz o zgiełku miasta